Mapa do celów projektowych dlaczego jest ważna podczas rozpoczęcia budowy! Na co zwrócić uwagę.

Ostatnimi czasy otrzymuję zlecenia od osób fizycznych i firm, które zwracają się do mnie o wykonanie mapy do celów projektowych, które kontaktowały się ze mną wcześniej w tej sprawie, ale nie wybrały mojej usługi ponieważ była za droga. Mimo, że podczas rozmowy wyjaśniałem, dlaczego cena mojej usługi jest droższa, i tak wybierali oferty tańsze.

Dlatego w tym wpisie wyjaśnię :
czym, jest mapa do celów projektowych,
co zawiera,
dlaczego jest tak ważna,
na co zwrócić uwagę podczas zamawiania takiego opracowania,
dlaczego nie warto oszczędzać 500,00 – 1000,00 zł.

Czym jest mapa do celów projektowych

 Definicja mapy do celów projektowych

jest to opracowanie kartograficzne wielkoskalowe, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zawiera elementy stanowiące treść informacji o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów. a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej. Ponad to mapa do celów projektowych posiada informację potwierdzającą przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

(definicja na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego)

Co zawiera mapa do celów projektowych:

  • dane dotyczące punktów osnowy geodezyjnej, czyli punktów geodezyjnych w oparciu o które wykonuje się pomiary, oraz w oparciu o które kontroluje pomiary,
  • dane ewidencyjne, czyli granice działek i ich numery, użytki gruntowe i klasyfikacyjne ( jak są wykorzystywane grunty i ewentualnie klasa ziemi na jakich się znajdują), oraz budynki i ich przeznaczenie;
  • dane dotyczące sieci uzbrojenia terenu, czyli dane dotyczące sieci ich położenia, rodzaju (elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, gazowa …),
  • dane dotyczące innych budowli (jezdnie, chodniki ) i obiektów topograficznych (drzewa, terenów zakrzewionych …),
  • inne dane, które mogą mieć wpływ na projektowanie, najczęściej są to dodatkowe obiekty, które interesują projektanta i są ważne w procesie projektowania,
  • opis (ramka) o treści “Mapa do celów projektowych”, układ współrzędnych (płaskich i wysokościowych) w jakim opracowywana była mapa. Poza tym zawiera dane wykonawcy, kierownika prac geodezyjnych, numer pracy pod, którym praca była zgłoszona.
Częste pytania zadawane podczas zamawiania mapy do celów projektowych …
Dlaczego trzeba wykonać pomiar, jeżeli mapa z urzędu jest zgodna ze stanem w terenem?

Przede wszystkim, ja  jako geodeta zawsze wykonuję pomiar kontrolny, mimo, że mapa z Urzędu wygląda na identyczną, z terenem. Nie oznacza to, że tak jest. Wykonanie nowego pomiaru daje nam pewność wyeliminowania błędów na mapie z Urzędu. Błędy nie wykryte podczas pomiarów mogą prowadzić do zwiększenia kosztów budowy.

Nieprawidłowości takie wychodzą w czasie rozpoczęcia budowy, albo w czasie budowy  (co może skutkować wykonaniem nowej mapy i projektu, a nawet wstrzymaniem budowy). 

dokładna mapa = dobrze zaprojektowany nowy obiekt budowlany

 Jakie błędy mogą występować na mapie?
Dlaczego pomiar kontrolny jest tak ważny?
  1. Błędy ukształtowania terenu. Przez ostatnie 15 lat w Polsce obowiązywały 3 układy współrzędnych, które różniły się miedzy sobą do 0,15 m. Dochodzi do sytuacji, gdzie na mapie mamy w błędnym układzie wysokościowym punkty wysokościowe. Dzięki pomiarowi możemy zweryfikować, które punkty są poprawne, a które należy zmienić.
  2. Błędy związane z dokładnością pomiarów. Niektóre, elementy mapy (np. budynki), są pomierzone bardzo dawno np. 30-40 lat temu, w związku z tym nowy pomiar daje lepszą dokładność, oraz kontrolę czy budynek nie jest ocieplony a co za tym idzie wymiary jego się nie zmieniły .
  3. Błędy granic działki.  Podobnie do pozostałych błędów, pomiar kontrolny granic pozwala sprawdzić czy granice w terenie nie zostały przesunięte w terenie, oraz ich położenie na mapie. W przeciwieństwie do wcześniejszych błędów ten może skutkować tym, bardzo poważnymi konsekwencjami. 

Reasumując nowy pomiar eliminuje błędy, które nie są widoczne na mapie, a mogą występować na niej. Dzięki takiej kontroli projektant i inwestor ma pewność, że zaprojektowana inwestycja będzie zgodna z rzeczywistym stanem na gruncie. Tym samym ograniczamy koszty związane z budową.

Niestety część geodetów nie wykonuje i nie informuje o konieczności pomiarów kontrolnych, co prowadzi jak wcześniej zostało wspomniane do zwiększenia koszty inwestycji.

Ile sztuk potrzebuję sztuk map?

Z doświadczenia wiem, że 5 sztuk map w formie papierowej wystarcza do załatwienia wszystkich formalności związanych z pozwoleniem na budowę. Dodatkowo dodaje swoim klientom mapy w formie numerycznej (tj. plikach CAD-owskich DWG, DXF z podpisem elektronicznym) oraz plik PDF. 

Ile jest ważna mapa?

Nie ma przepisów normujących ważność mapy do celów projektowych.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *