Cennik

Cennik podziały

Podział rolny
Podział ma na celu wydzielenie działek powyżej 0,3000 ha
1800,00 zł
cena dotyczy podziału na dwie działki

Podział za każdą kolejną działkę do 10 działek cena 400,00 zł

Podział ża każdą kolejną działkę powyżej 10 działek cena 300,00 zł

Podział decyzyjny
podział pod działkę budowlaną
1800,00 zł
cena dotyczy podziału na dwie działki

Podział

Podział rolny
Podział ma na celu wydzielenie działek powyżej 0,3000 ha
1800,00 zł
cena dotyczy podziału na dwie działki

Cennik

Podział rolny
Podział ma na celu wydzielenie działek powyżej 0,3000 ha
1800,00 zł

Podział decyzyjny
podział podz działkę budowlaną
1800,00

Podział

Cennik

Podział rolny
Podział ma na celu wydzielenie działek powyżej 0,3000 ha
1800,00 zł

Podział decyzyjny
podział podz działkę budowlaną
1800,00

Podział

Scroll to top