Cennik

Podziały nieruchomości

Podział rolny
Podział ma na celu wydzielenie działek powyżej 0,3000 ha (cena dotyczy wykonania ustalenia granic, i stabilizację nowych znaków po podziale do 3 pkt.)
3000,00 zł
cena dotyczy podziału na dwie działki

Podział za każdą kolejną działkę do 10 działek cena 600,00 zł

Podział ża każdą kolejną działkę powyżej 10 działek cena 500,00 zł

Podział decyzyjny
podział pod działkę budowlaną, cena dotyczy wykonanie prac, terenowych i kameralnych do wydania decyzji podziałowej. Cena może wzrosnąć jeżeli konieczne będzie trudność w ustaleniu granic.
3000,00 zł
cena dotyczy podziału na dwie działki

Podział za każdą kolejną działkę powyżej 10 działek cena 500,00 zł

Podział za każdą kolejną działkę powyżej 10 działek cena 500,00 zł

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych
Wykonanie mapy do celów projektowych, cena uzależniona jest od wielkości mapy.
1000,00 zł
Mapa opracowana do 1 hektara. Cena nie obejmuje odszukania granic.

Mapa za kolejny rozpoczęty hektar do 10 hektarów - cena 600,00 zł za hektar.

Mapa do celów projektowych
mapy dla obiektów liniowych pod drogi, sieci, oraz mapy pod duże inwestycje wyceniamy indywidualnie.
od 1000,00 zł.
Ceny uzależnione są od wielkości opracowania oraz stopnia zainwestowania terenu do pomiaru.

W celu wyceny dużych opracowań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Cennik

Podział rolny
Podział ma na celu wydzielenie działek powyżej 0,3000 ha
1800,00 zł

Podział decyzyjny
podział podz działkę budowlaną
1800,00

Podział

Scroll to top